Stockholms parrådgivning har samarbetsavtal med Sollentuna kommun. 

Om ni bor och är skrivna i Sollentuna kommun har ni möjlighet att söka och få samtal hos oss till ett reducerat pris. För närvarande är den egna avgiften 400 kr.

Ni behöver inte ansöka hos kommunen om att få familjerådgivning. Alla som bor i Sollentuna och som har behov av hjälp kan boka ett möte direkt med oss.

Vid återbud senare än kl 09 dagen innan besöket debiteras egenavgiften. Våra mottagningar ligger på Kungsholmen och Södermalm.

Vi ger samtalsstöd för samlevnadsproblem och kriser i par -och familjerelationer. Vanligast är att man kommer tillsammans men det går också att komma enskilt.

Parrådgivning i Sollentuna

Parsamtal eller parrådgivning i Sollentuna är en möjlighet för er som par att i lugn och ro sätta sig med en utbildad terapeut för att komma vidare i sin relation. I samtalen får ni som par möjlighet och hjälp till att hitta strategier för bearbetning av kriser, att ni ska hitta tillbaka till varandra eller för att förhindra att ni separerar eller att en separation ska kunna ske så bra som möjligt. Det kan också handla om att ni behöver få en knuff i rätt riktning för att kunna utveckla er relation och även för att möjliggöra förändring i relationen på olika sätt.

När är man i behov av parrådgivning i Sollentuna?

Denna fråga är svår att svara på eftersom orsakerna till att man söker parrådgivning i Sollentuna är så pass individuellt. Rent generellt kan man ändå säga att det är dags att ta kontakt med en professionell på parrådgivning i Sollentuna, när man har svårigheter i en relation som man anser eller upplever att man inte själv kan lösa. Oftast finns det en allmän tanke att man borde kunna hantera sin problem i relationen på egen hand. Detta kan dock leda till att relationen försämras ytterligare så du/ni bör inte vänta för länge innan ni kontaktar en terapeut för parrådgivning i Sollentuna.

Parrådgivning i en bra relation

Även om ni anser att ni har en bra relation idag och älskar varandra, kan det finnas skäl till att kontakta en terapeut för parrådgivning i Sollentuna. Alla nära relationer är viktiga och behöver arbetas med för att inte tas för givet. Att sluta kommunicera med varandra i en relation är vanligt förekommande av olika anledningar. Det kan till exempel handla om att någon part i förhållandet upplever svartsjuka eller avund eller att det finns en avsaknad av en vi-känsla.

Oavsett av vilken orsak du känner att ni behöver parrådgivning i Sollentuna, kan vi hjälpa er med att utveckla er relation.