Varför söka hjälp?

Många känner till att familjerådgivning finns, men kanske undrar över om deras svårigheter är tillräckligt stora för att söka hjälp. Att man borde klara av sina frågor och problem på egen hand. Sådana tankar kan pågå länge och kanske försämras relationen under tiden. Vår erfarenhet är att man ofta väntat för länge, att man borde sökt hjälp tidigare. En kärleksrelation behöver arbetas på, annars riskerar den att avta i styrka och man faller in i en sämre kommunikation och kan fastna i bråk om praktiska detaljer, som tidigare räknades som bagateller.

Vad utmärker
en bra relation?

En fungerande och bra kärleksrelationrelation präglas av ömsesidighet, av förståelse och inlevelse av varandra. Där finns vänskap, närhet och intimitet, överenskommelser i ansvar och engagemang i det gemensamma.  När situationer i livet påverkar oss och relationen kan hamna i påfrestningar och svackor, är det avgörande hur vi kan prata med varandra för att behålla förståelsen, förtroendet och respekten för varandra. Vi behöver sannolikt kunna uttrycka våra behov, önskningar och drömmar i relationen. Vi behöver prata och lyssna, för att inte tappa kontakten.

Vad utmärker en
relation som fungerar dåligt?

 • Att du känner att du inte kan eller vill anförtro dig åt din partner.
 • Att du upplever att relationen tar energi och inte ger energi.
 • Att du saknar kontakt, närhet, sex.
 • Att omtanke och förståelse brister allt mer i relationen.
 • Att bråken upprepas fast man pratar, man sitter fast i dåliga mönster.
 • Att tystnad och uppgivenhet växer.

Att söka hjälp fast man älskar sin partner och har det bra

 • Man ser olikheter hos varandra som man är rädd för kan påverka relationen negativt.
 • Att någon bär på känslor och tankar som svartsjuka, avund och otillräcklighet som är svåra att prata om.
 • Bristande vi-känsla.
 • Svårigheter att lösa bråk.
 • Något har hänt i relationen som ni inte kan lösas på egen hand, som tex otrohet.

Parrelaterade svårigheter och familjeproblem

Otrohet

Otrohet kan ses som en definitionsfråga. Känsla av svek, bristande förtroende och tillitsproblem kan handla om allt från ett samtal till en sexuell relation. Just att tillsammans få definiera otrohet för att se om man har liknande åsikt, eller om man kommer fram till att tillitsproblem bottnar i något annat än partnerns handling. Om man blir överens om att en otrohet har ägt rum, ges möjligheten att få reagera på det som hänt både innan, själva handlingen och tiden därefter.

En vanlig process är att otrohet har föregåtts av att man blivit känslomässigt distanserad från sin partner. Personen kanske känner sig utsvulten på närhet och sex och så dyker en situation upp och man blir bekräftad av någon och att det leder vidare till en otrohet.

Alkohol och annat beroende

Om den ena partnern anser att ett beroende förekommer, och som den tycker påverkar relation eller familj på ett negativt sätt är det en klar anledning till att söka hjälp. Ett beroende har en stark tendens att öka över tid och förstärker ofta försvar av förnekande och förminskande hos den som har beroendet. Det kan ofta också leda till att partner och barn kan bli medberoende, till exempel i att man tonar ner problemet och anpassar sig. Att göra det innebär att man gör våld på sig själv och sina egna behov av en sund relation.

Beroendeproblematik leder också till att man inte är uppriktiga med varandra och kommunikationen blir att sämre. Beroendet kan också handla om till exempel mat, sexmissbruk, spel eller shopping.   

Kommunikation

Att kunna prata med varandra, innebär att kunna lyssna och försöka förstå vad den andra säger, för att sen ge respons. Bra kommunikation innebär inte att man måste vara överens, snarare en upplevelse av att den andra lyssnar och försöker förstå.  Vissa kan upptäcka att de aldrig haft en bra kommunikation, men att svårigheterna blivit tydligare när vardagsproblem kommer in i bilden, som tex hur barnen skall hanteras. ”Jag vet inte vad min partner tycker, hen är bara tyst” En vanlig kommentar som tyder på att kommunikationen är bruten. I parrådgivningen får paret möjlighet att fundera på varför kommunikationen upphört eller varför den aldrig etablerats i relationen. Handlar det om individuella svårigheter som kanske förstärkts i relationen eller är det ett symtom på relationen?   

Sex

”Vi har aldrig sex, känner mig frustrerad och arg” En vanlig kommentar hos de som kommer till parrådgivningen. Sex har med relation att göra, ofta märker vi snabbt att kontakten och närheten mellan personerna har försämrats. Och att fokus flyttas till hur de har det med varandra. I ett sådant resonemang är utebliven sex ett symtom, men ack så viktigt att ta tag i för det leder ofta till att relationen försämras. 

Ekonomi

Ekonomi kan vara en gemensam angelägenhet som är bekymmersfri, men är inte alltid det. Den kan vara upphov till starka påfrestningar som skapar känslor och problem man inte lyckas klara av att hantera på egen hand.

Ska vi skiljas eller ej?

Vill vi leva ihop med varandra, är en viktig fråga att ställa sig emellanåt. Det kan leda till att man tittar lite på sin relation, vad som fungerar bra och vad som inte gör det, vad som skaver. Ibland kan det ha gått så långt att frågan i stället blir, ska vi skilja oss. Att komma och tala om detta innebär att ägna viktig tid åt en kanske lång relation, för att se om det går att komma vidare eller att göra ett bra avslut. Att vara för snabb och inte bli överens kan öka risken för en dålig separation som kan skapa långvarig konflikt, som drabbar hela familjen efter separationen.