Efter familjerådgivning

Ibland känner sig paret eller den ena i paret inte klara efter de, från kommunen, beviljade samtalen. Vi ägnar förstås tid åt det och kan föreslå vidare kontakt med någon av oss utbildade psykoterapeuter, kanske i individualterapi, eller hänvisar till någon annan i vårt kontaktfält om det lämpar sig bättre.