Handledning

Vi erbjuder handledning till privatpersoner, kommunala eller statliga verksamheter och företag. Handledning kan ske i grupp eller individuellt. Att bli handledd i grupp inrymmer en kvalitativ fördel av att man kan lära av varandra och få nya infallsvinklar. Individuell handledning kan bli mer personlig då det inte är så många i rummet.   

I handledning ges tillfälle att reflektera och uttrycka samt bearbeta det som pågår i det löpande arbetet. Fokus kan ligga på det arbete som skall utföras eller på gruppen och hur den fungerar eller behöver utvecklas. Eller så söker man handledning för att reda i organisatoriska svårigheter. Ett annat fokus som ofta finns med är att belysa sin yrkesroll och hur den kan förstärkas. Extern handledning kan ses som en viktig kvalitetssäkring för sin verksamhet, ge stimulans och energi i sitt fortsatta arbete.  

Vi är handledarutbildade och handleder sedan flera år. Exempel på handledaruppdrag vi haft är: Socialtjänsten, kriminalvården.

Handledning kan upphandlas, men går även att söka direkt hos oss. Har ni frågor om handledning så hör gärna av er till oss, på mobil eller mejl.

Grupp

Vi har erfarenhet av att bedriva gruppterapi/gruppsamtal, med ungdomar och har också haft föräldragrupper.