Stockholms parrådgivning har samarbetsavtal med Haninge kommun.

Om ni bor och är skrivna i Haninge kommun har ni möjlighet att söka och få samtal hos oss till ett reducerat pris. För närvarande är den egna avgiften 500 kr.

Ni behöver inte ansöka hos kommunen om att få familjerådgivning. Alla som bor i Haninge och som har behov av hjälp kan boka ett möte direkt med oss.

Vid återbud senare än kl 09 dagen innan besöket debiteras egenavgiften. Våra mottagningar ligger på Kungsholmen och Södermalm.

Vi ger samtalsstöd för samlevnadsproblem och kriser i par -och familjerelationer. Vanligast är att man kommer tillsammans men det går också att komma enskilt.

Familjerådgivning i Haninge

Det kan finnas många situationer i livet som gör att man behöver uppsöka en familjerådgivning i Haninge. Nära och viktiga relationer är långt ifrån problemfria och kan vara väldigt komplexa till sitt innehåll. Genom att ta hjälp av en professionell familjerådgivning i Haninge kan ni få hjälp av en utomstående yrkesperson, innan de problem eller konflikter som ni upplever blivit för stora och ohanterbara. Det är därför alltid en god idé att söka sig till familjerådgivning i Haninge så tidigt som möjligt.

Genom samtal kan ni få bra hjälp av oss på familjerådgivningen i Haninge att komma vidare i er relation. Här är vuxna personer välkomna på samtal och det kan till exempel avse ett gift par, sär- eller samboendes, föräldrar eller vuxna syskon som har svårt att prata med varandra. Familjerådgivning är en kommunal skyldighet och ibland kan även hela familjer komma på samtal om det skulle behövas. Familjerådgivningen har givetvis sekretess och inga samtal journalförs.
Olika anledningar till att kontakta familjerådgivning i Haninge

Det finns många olika anledningar till varför man upplever att man behöver kontakta en familjerådgivning i Haninge. Att uppleva att det finns problem eller konflikter i familjen som inte kan lösas på egen hand är inget konstigt eller skamligt, utan ofta en naturlig del när det kommer till nära relationer.

Att uppsöka en familjerådgivning i Haninge kan bero på olika orsaker. Vissa är i behov av att få rådgivande samtal på grund av att kommunikationen inom familjen inte fungerar på ett tillfredsställande sätt. Andra kan uppleva problem i sin föräldraroll och dess svårigheter kring uppfostran, gränser eller konflikter med barnet.

Vad du och din familj är i behov av kan dock skilja sig från dessa anledningar. Det viktigaste är att söka kontakt med oss i tid innan konflikterna eller problemen har gett betydande negativa konsekvenser. Besök oss vid behov av familjerådgivning i Haninge.