Add Your Heading Text Here

Psykoterapi

Individuell psykoterapi används vid psykisk eller psykosomatisk problematik. En fullt utbildad psykoterapeut är legitimerad via socialstyrelsen, vilket innebär att psykoterapeuten bär ett betydande ansvar för behandlingen. Det finns en mängd olika psykoterapeutiska riktningar. En terapisession är vanligtvis 45 till 1timme lång. Psykoterapin inleds oftast med ett eller ett par bedömningssamtal där man går igenom sökorsaken och försöker göra en problemformulering som man sen kan komma överens om att arbete utifrån. En del som söker psykoterapi vill öka förståelsen om sig själv, andra kan ha svårare symtom som hindrar dem i sin livsföring. Hur terapeuten arbetar beror dels på den terapeutens personliga stil, och dels på den metod som terapeuten utgår ifrån.

Den psykodynamiska terapeuten försöker tillsammans med patienten att förstå bakomliggande orsaker till att symtom utvecklats. Medvetandegörandet och förståelsen av omedvetna känslomässiga konflikter gör att symtomen klingar av. Anknytningsmönster och uppväxtförhållanden är viktiga att prata om för att förstå svårigheter som klienten brottas med i sin vardag, med sig själv eller i relation med andra.