Stockholms parrådgivning har samarbetsavtal med Huddinge kommun. 

Om ni bor och är skrivna i Huddinge kommun har ni möjlighet att söka och få samtal hos oss till ett reducerat pris. För närvarande är den egna avgiften 255 kr.

Ni behöver inte ansöka hos kommunen om att få familjerådgivning. Alla som bor i Huddinge och som har behov av hjälp kan boka ett möte direkt med oss.

Vid återbud senare än kl 09 dagen innan besöket debiteras egenavgiften. Våra mottagningar ligger på Kungsholmen och Södermalm.

Vi ger samtalsstöd för samlevnadsproblem och kriser i par -och familjerelationer. Vanligast är att man kommer tillsammans men det går också att komma enskilt.

 

Parrådgivning i Huddinge

Parterapi, parsamtal eller parrådgivning i Huddinge är olika namn men som betyder samma sak. Kortfattat innebär parrådgivning att ett par i en relation får hjälp och stöd kring sin relation. Orsaker till varför man är i behov av hjälp kan se olika ut från par till par, och målen kan därför också se olika ut. Syftet är dock att få en positiv förändring efter samtalen. Parrådgivning i Huddinge är en del av familjerådgivning som är en lagstadgad skyldighet för varje kommun i Sverige att erbjuda.

Vad ni kan få hjälp med av parrådgivning i Huddinge

Det finns många olika anledningar till varför man söker hjälp i sin relation, och det är upp till varje par att förstå sina specifika anledningar och att söka hjälp i tid. Det kan till exempel avse att man behöver få hjälp med att hitta tillbaka till varandra, att förhindra en separation eller få relationen att fungera på ett bättre sätt.

Man brukar säga att det finns två faktorer som påverkar en relation på ett negativt sätt: bristande kommunikation samt förväntningar där man utgår att man tänker likadant som den andra i relationen. Med hjälp av oss kan ni få hjälp med att beskriva och sätta ord på de saker som är svåra att tala med varandra om. Detta kan annars leda till konflikter som kan vara svåra att hantera och överbrygga. Parrådgivning i Huddinge är vanligt och används av flera individer.

Samtalen kommer också att kunna bidra till att ni får en ny och ökad förståelse för varandra, för era tankar, handlingar och känslor, vilket kommer att stärka och leda till förändringar i er relation. Ni får en möjlighet att titta på ert samspel och hur ni kommunicerar och interagerar med varandra, och hur detta kan leda till en positiv förändring i er relation.

Vad ni kan få hjälp med av oss inom parrådgivning i Huddinge beror på er samt vad ni är i behov av i er relation för att ni ska uppnå en bra och kommunikativ relation.