Kommunal familjerådgivning

Familjerådgivning är en verksamhet som alla kommuner i Sverige enligt lag måste erbjuda. Kommunerna subventionerar priset för att alla ska kunna gå i några samtal med specialister på samlevnadsproblem och kriser i parrelationer.

Familjerådgivningen vänder sig till par och familjer, som genom samtal med en professionell familjerådgivare, önskar bearbeta och komma vidare med relationsproblem och kriser. Det kan till exempel vara gifta par, sambos, särbos, vuxna syskon eller föräldrar med vuxna barn som behöver stöd i sina relationer. Finns det barn i familjen har vi alltid med ett barnperspektiv. Samtalen ser olika ut beroende på problem och sökorsak. Det kan till exempel handla om: parterapi, föräldrarollen, familjerelationer, kommunikation, konfliktlösning, eller separation.

På familjerådgivningen får man hjälp att sätta ord på det som kan vara svårt att prata om. Det kan hjälpa en att få en ökad förståelse av sig själv, sin parter eller sitt barns beteende och behov.  Tillsammans undersöker vi sedan möjliga vägar till förändring.

Stockholms Parrådgivning har avtal med följande kommuner:

 

Ni som är mantalsskrivna i någon av dessa kommuner kan söka familjerådgivning hos Stockholms parrådgivning till ett reducerat arvode.

Ni betalar själva mellan 255 – 400 kronor per besök hos familjerådgivaren, se respektive kommun.

Avbokningspolicy

Om ni får förhinder (oavsett orsak) sker avbokning via sms eller mobil. Avbokning måste ske 24 timmar innan det planerade besöket. Därefter debiteras man full avgift, (se respektive kommuns bestämmelse).

Tystnadsplikt

Familjerådgivningen omfattas av absolut sekretess (OSL 26:3). Med undantag för uppdagandes av att barn utsätts för sexuella övergrepp, fysiskt eller psykiskt våld. Då har vi skyldighet att anmäla till socialtjänsten.

Dokumentation/GDPR

De som söker familjerådgivning registreras i verksamhetens datasystem, dock registrerar vi inga personuppgifter. Efter avslutad kontakt gallras uppgifterna och eventuell mailkorrespondens raderas. Här kan du läsa hur dina uppgifter hanteras i enlighet med GDPR.